Aktualności

04.03

Pomoc dla uchodźców z UkrainyPomoc dla uchodźców z Ukrainy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

        Aktualna sytuacja w Ukrainie zmusza setki tysięcy poszkodowanych do opuszczenia ich kraju rodzinnego oraz szukania  schronienia i pomocy na obczyźnie. Nastąpiła konsolidacja demokratycznej społeczności do udzielania pomocy humanitarnej  na skalę rzadko spotykaną. Dalszy rozwój sytuacji może doprowadzić do eskalacji tego problemu, do rozwiązania którego konieczna jest współpraca na wielu płaszczyznach.  

        Związek Polskich Spadochroniarzy, w pełni rozumiejąc sytuację i potrzebę włączenia się do tej akcji, nie może zachowywać się biernie i pozostać obojętny na krzywdę ludzką i cierpienia. Dlatego apeluję do Zarządów Oddziałów o nawiązanie w trybie pilnym kontaktów z władzami samorządowymi, zapoznanie się z sytuacją  oraz wypracowanie zakresu współpracy z uwzględnieniem  potrzeb w regionie i możliwości naszych Oddziałów.

        Wstępne informacje dotyczące efektów podjętych działań proszę przekazywać do Biura Krajowego ZG do połowy marca. Dalsze działania będą koordynowane w zależności od rozwoju sytuacji.

 

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem,

 PREZES ZG ZPS

gen. dyw. (w st. spocz.) Jan Kempara 

Wstecz