Aktualności

30.09

Mamy nowy Oddział ZPS w Płocku!Mamy nowy Oddział ZPS w Płocku!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 września 2017 r. - odbyło się zebranie założycielskie IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku. 

W zebraniu uczestniczyli m.in. Prezes ZG ZPS - Pan gen. dyw. (w st. spocz.) Jan Kempara, Sekretarz ZG ZPS - Pan płk (w st. spocz.) Wiesław Iwański

oraz członkowie IX Oddziału w Płocku.
Na przewodniczącego zebrania oraz Prezesa IX Oddziału ZPS w Płocku jednomyślnie wybrano Pana mjr. (r) Jarosława Chrobota.

 

Skład Zarządu IX Oddziału ZPS w Płocku przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu - mjr (r) Jarosław Chrobot
Zastępca Prezesa - st. szer. (r) Adam Kaźmierczak
Sekretarz - kom. (w st. spocz.) Mariusz Gierula
Skarbnik - Michał Kaźmierczak
Członek Zarządu - Tomasz Dobroń
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Paulina Szczęsna
Członek - st. szer. (r) Arkadiusz Rybacki
Członek - Przemysław Grecki

Wstecz