Aktualności

18.11

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPSNadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPS

Celem Zjazdu było przyjęcie Statutu Związku po poprawkach wniesionych przez Krajowy Rejestr Sądowy ( KRS). Na początku obrad minutą ciszy uczczono pamięć Sekretarza Generalnego ZPS śp. Andrzeja Krawczyka, który niespodziewanie zakończył ziemską wędrówkę w miesiącu Październiku.

Następnie, po przedstawieniu przez Prezesa Jana Kemparę poprawek, jakie wniósł KRS odbyło się głosowanie, w którym przyjęto jednogłośnie nowy Statut ZPS. Tym samym niezwłocznie rozpocznie się procedura ponownego zarejestrowania naszego Statutu w KRS.

Po zakończeniu Zjazdu, który miał sprawny i merytoryczny przebieg, odbyło się posiedzenie ZG ZPS z udziałem Prezesów Oddziałów. Prezes Jan Kempara podsumował mijający rok naszej działalności zwracając uwagę na to, że godnie został uczczony jubileusz 30-lecia Związku. Podziękował za pracę i zrozumienie w Oddziałach nowych rozwiązań finansowych i organizacyjnych, jakie zostały przyjęte na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów w czerwcu br.

Podsumowania swojej działalności dokonali również Wiceprezesi Związku oraz Skarbnik i Kierownik Biura Krajowego ZPS.

Prezesi Oddziałów w krótkich wystąpieniach zaprezentowali osiągnięcia i problemy, z którymi muszą się borykać, na co dzień. Na zakończenie dyskusji Prezes Kempara jeszcze raz podziękował Prezesom Oddziałów, ZPS za zaangażowanie w realizację celów statutowych Związku i przedstawił główne cele, jakie będą do osiągnięcia w 2020 roku.

Na zakończenie Nadzwyczajnego Zjazdu oraz posiedzenia ZG ZPS odbyła się uroczysta kolacja. Rezydencja Spalska, jako danie główne zaserwowała pieczonego dzika z kaszą i ogórkiem kiszonym.

Zanim zasiedliśmy do stołów odbyło się wręczenie wyróżnień. Za efektywną współpracę w propagowaniu spadochroniarstwa, szczególnie wśród młodzieży, złotym medalem „Za Zasługi” został wyróżniony Kol. Paweł Moszner – Prezes Klubu Spadochronowego Sił Specjalnych. Natomiast Kol. Wiesław Iwański – Kierownik Biura Krajowego ZPS został wyróżniony medalem „W 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej”.

 

Tekst: Tomasz Czechowski

Foto: Michał i Tomasz Czechowski

Wstecz