Główna Komisja Rewizyjna ZPS

IMIĘ I NAZWISKO                                            FUNKCJA
Andrzej Krawczyk Przewodniczący GKR ZPS
Stanisław Kulesz Wiceprzewodniczący GKR ZPS
Anna Szukalska Sekretarz GKR ZPS
Zygmunt Cielebucki Członek GKR ZPS
Adam Strzałba Członek GKR ZPS