Honorowy Sąd Koleżeński ZPS

IMIĘ I NAZWISKO                  FUNKCJA
Eugeniusz Januła Przewodniczący HSK ZPS
Roman Gronecki Wiceprzewodniczący HSK ZPS
Zbigniew Jeszka Wiceprzewodniczący HSK ZPS
Anna Pomietlak Sekretarz HSK ZPS
Krzysztof Bartochowski Członek HSK ZPS
Tomasz Biegała Członek HSK ZPS
Hanna Machniak Członek HSK ZPS
Andrzej Purzycki Członek HSK ZPS