Sport w ZPS

30.12

ROK 2009"XV Puchar Polski „Para–Ski” 16 marzec
/XIX Oddział w Bielsku - Białej/
Przeprowadzono tylko konkurencję narciarską.
Decyzja prezesa ZPS o odwołaniu zawodów podyktowana była odmową przydziału śmigłowca przez Dowódcę Wojsk Lądowych.

 

"XV Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym" 17-20 czerwca
/XII Oddział w Łodzi, 25 BKPow/

 

Drużynowo:
Indywidualnie /zawodnicy licencjonowani/:
1. Mariusz Taran – 6BDSz/WKS Wawel I
2. Rafał Zgierski – 6BDSz/WKS Wawel I
3. Grzegorz Zajączkowski – 6BDSz/WKS Wawel I
Indywidualnie /zawodnicy amatorzy:
1. Rafał Meresiński – 25 BKPow
2. Jakub Majchrzak
3. Szymon Pezda
Indywidualnie / zawodnicy POPS:
1. Piotr Dziergas – ZPS Bielsko - Biała
2. Roman Kulis – ZPS Kielce
3. Janusz Brzeziński – ZPS Łódź
 

"XIII Mistrzostwa ZPS w Celności Lądowania"
Decyzja prezesa ZPS o odwołaniu zawodów podyktowana była odmową przydziału śmigłowca przez Dowódcę Wojsk Lądowych.


"IX Mistrzostwa U.E.P." 8-12 lipca /Węgry/
/reprezentacje z Francji, Hiszpanii, Cypru, Portugalii, Grecji, Węgier, Niemiec i Polski/


Drużynowo:
1. Węgry
2. Hiszpania
3. Niemcy
4. Polska
Indywidualnie:
1. Oliwie Hotopp – Niemcy
2. Gyórgy Meszarovicz – Węgry
3. Jose Lago Rubio - Hiszpania

Wstecz
 

Jednym z zadań statutowych Związku Polskich Spadochroniarzy jest wspieranie i rozwijanie sportu spadochronowego.
Po zmianach ustrojowych prężnie działający Aeroklub Polski utracił możliwość korzystania z szerokiej dotacji państwowej na prowadzenie sportów lotniczych, co szczególnie negatywnie odbiło się na szkoleniu i treningu spadochronowym. W nowej rzeczywistości gospodarczej  zaczęły powstawać prywatne tzw. „strefy zrzutu”, które odpłatnie oferują nowoczesne szkolenie spadochronowe głównie w konkurencjach wysokościowych takich jak „RW” „AFF”, „Free –Fly” oraz skoki w systemie „Tandem”.

Włączenie się od 1994 roku ZPS do spadochronowej działalności poprzez organizację zawodów w celności lądowania oraz wielobojach letnim i zimowym w istotny sposób wzbogaciło ofertę imprez spadochronowych organizowanych w kraju.
Zarząd Główny ZPS dofinansowywał udział w zawodach najlepszych polskich spadochroniarzy, a także przyznawał stypendia sportowe dla młodych zawodników reprezentujących Związek.
Pierwsze zawody ZPS w letnim wieloboju spadochronowym zorganizowano w 1994 roku z inicjatywy XII Oddziału w Łodzi a współorganizatorami byli: Aeroklub Łódzki, „Inter sort” Zduńska Wola oraz Agencja Ochrony „Komandos”. Zamiarem organizatorów było wznowienie spadochronowych zawodów wielobojowych organizowanych wcześniej przez Aeroklub Mielecki i sekcję spadochronową Wojsk Lotniczych WKS „Grunwald" w Zielonej Górze.
Pierwsze ogólnopolskie zawody ZPS w zimowym wieloboju spadochronowym zorganizował w 1994 roku XXI Oddział w Jeleniej Górze na lotnisku miejscowego aeroklubu który tego typu zawody organizował wielokrotnie w latach siedemdziesiątych.
ZPS corocznie poprzez swoje Oddziały organizuje trzy imprezy priorytetowe: Zimowy Wielobój Spadochronowy „Para–Ski” w Bielsko-Białej, Wielobój Spadochronowy w Łodzi lub Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast Mistrzostwa ZPS w celności lądowania organizowane są przez Oddziały, które w danym roku chcą podjąć trud ich organizacji.
Również każdego roku niektóre Oddziały naszego związku wspólnie z aeroklubami regionalnymi organizują zawody spadochronowe i sportowo – obronne. Na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia szczególnie aktywne były oddziały z Inowrocławia, Mielca, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Wrocławia, Katowic, Bydgoszczy, Kielc, Poznania, Stalowej Woli i Białegostoku.

Od 2000 roku reprezentacja ZPS uczestniczy w corocznych mistrzostwach Europejskiego Związku Spadochroniarzy U.E.P. gdzie odnosi duże sukcesy sportowe i bardzo dobrze promuje nasz związek na arenie międzynarodowej.