Sport w ZPS

30.12

ROK 2011"XVI Puchar Polski „Para–Ski” 9-12 marzec
/XIX Oddział w Bielsku - Białej/
Ilość zawodników: 48

 

Drużynowo:
1. 6 batalion dowodzenia-Kraków
2. 6 BPD (Wawel-Kraków)
3. ZPS Bielsko-Biała.
Indywidualnie:
1. Piotr Dziergas – ZPS Bielsko-Biała
2. Marcin Krywult – ZPS Bielsko-Biała
3. Jakub Majchrzak – Bpd (Wawel-Kraków)

Indywidualnie w kategorii P.O.P.S.:
1. Piotr Dziergas – ZPS Bielsko-Biała
2. Rafał Zgierski – 6 BPD (Wawel-Kraków)
3. Jan Iselenis – Aeroklub Gliwicki

 

"XVII Mistrzostwa ZPS w Wieloboju Spadochronowym" 19-22 maja
/XII Oddział w Łodzi, 25 BKPow/
Ilość zawodników: 64

 

Drużynowo:
1. 6 BDSz/Wawel I
2. 6 BDSz/Wawel II
3. 6 BDSz/Wawel III
Indywidualnie:
1. Jarosław Bieliński - OSWRiS-Poznań
2. Artur Gosiewski – 6BDSz/Wawel I
3. Patryk Łuszczki – 6 BDSz/Wawel II

Indywidualnie w kategorii POPS:
1. Piotr Blendler – Aeroklub Wrocławski
2. Wiktor Król – ZPS Kielce
3. Karol Koźbiel – ZPS Rzeszów

Indywidualnie – kobiety:
1. Julia Hernas – Wawel II
2. Bogna Bielecka – Wawel I
3. Olga Ossowska – Wawel II

 

"XI Mistrzostwa U.E.P." oraz "XIII Mistrzostwa ZPS w Celnosci Lądowania" 27-31 sierpień, lotnisko Jasionka

/XVI Oddział w Rzeszowie/
Ilość zawodników: 60


Drużynowo U.E.P.:
1. Węgry
2. Polska
3. Niemcy
Indywidualnie U.E.P.:
1. Lago Jose – Hiszpania
2. Zajączkowski Grzegorz – ZPS Polska
3. Gobolos Ferenc – Węgry

Drużynowo ZPS:
1. OSWRiS Poznań/WKS Skrzydło
2. ZG ZPS
3. 6BPD/Wawel Kraków III
Indywidualnie ZPS:
1. Grzegorz Zajączkowski - ZG ZPS
2. Marcin Mazur – 6 BPD/Wawel II
3. Krzysztof Martińczak – 6 BPD/Wawel II

Indywidualnie w kategorii POPS:
1. Ferenc Gobolos – Węgry
2. Hans Keller – Niemcy
3. Jurgen Wimmer – Niemcy

Indywidualnie kobiety:
1. Bogna Bielecka – ZG ZPS
2. Joanna Borgieł – 6BPD/Wawel I
3. Olga Ossowska – 6BPD/Wawel I

Wstecz
 

Jednym z zadań statutowych Związku Polskich Spadochroniarzy jest wspieranie i rozwijanie sportu spadochronowego.
Po zmianach ustrojowych prężnie działający Aeroklub Polski utracił możliwość korzystania z szerokiej dotacji państwowej na prowadzenie sportów lotniczych, co szczególnie negatywnie odbiło się na szkoleniu i treningu spadochronowym. W nowej rzeczywistości gospodarczej  zaczęły powstawać prywatne tzw. „strefy zrzutu”, które odpłatnie oferują nowoczesne szkolenie spadochronowe głównie w konkurencjach wysokościowych takich jak „RW” „AFF”, „Free –Fly” oraz skoki w systemie „Tandem”.

Włączenie się od 1994 roku ZPS do spadochronowej działalności poprzez organizację zawodów w celności lądowania oraz wielobojach letnim i zimowym w istotny sposób wzbogaciło ofertę imprez spadochronowych organizowanych w kraju.
Zarząd Główny ZPS dofinansowywał udział w zawodach najlepszych polskich spadochroniarzy, a także przyznawał stypendia sportowe dla młodych zawodników reprezentujących Związek.
Pierwsze zawody ZPS w letnim wieloboju spadochronowym zorganizowano w 1994 roku z inicjatywy XII Oddziału w Łodzi a współorganizatorami byli: Aeroklub Łódzki, „Inter sort” Zduńska Wola oraz Agencja Ochrony „Komandos”. Zamiarem organizatorów było wznowienie spadochronowych zawodów wielobojowych organizowanych wcześniej przez Aeroklub Mielecki i sekcję spadochronową Wojsk Lotniczych WKS „Grunwald" w Zielonej Górze.
Pierwsze ogólnopolskie zawody ZPS w zimowym wieloboju spadochronowym zorganizował w 1994 roku XXI Oddział w Jeleniej Górze na lotnisku miejscowego aeroklubu który tego typu zawody organizował wielokrotnie w latach siedemdziesiątych.
ZPS corocznie poprzez swoje Oddziały organizuje trzy imprezy priorytetowe: Zimowy Wielobój Spadochronowy „Para–Ski” w Bielsko-Białej, Wielobój Spadochronowy w Łodzi lub Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast Mistrzostwa ZPS w celności lądowania organizowane są przez Oddziały, które w danym roku chcą podjąć trud ich organizacji.
Również każdego roku niektóre Oddziały naszego związku wspólnie z aeroklubami regionalnymi organizują zawody spadochronowe i sportowo – obronne. Na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia szczególnie aktywne były oddziały z Inowrocławia, Mielca, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Wrocławia, Katowic, Bydgoszczy, Kielc, Poznania, Stalowej Woli i Białegostoku.

Od 2000 roku reprezentacja ZPS uczestniczy w corocznych mistrzostwach Europejskiego Związku Spadochroniarzy U.E.P. gdzie odnosi duże sukcesy sportowe i bardzo dobrze promuje nasz związek na arenie międzynarodowej.