Zarząd Główny ZPS

IMIĘ I NAZWISKO                FUNKCJA
Jan Kempara Prezes ZPS
Karina Teodorczyk Skarbnik ZPS 
Mikołaj Bołtruczuk Wiceprezes ZPS 
Witold Brzozowski Wiceprezes ZPS 
Ryszard Olszowy Wiceprezes ZPS 
Jerzy Trojanowski Wiceprezes ZPS 
Wiesław Iwański Sekretarz ZPS
Damian Abramowicz Członek ZG ZPS
Janusz Brzeziński Członek ZG ZPS
Tomasz Czechowski Członek ZG ZPS
Piotr Dziergas Członek ZG ZPS
Roman Jasiński Członek ZG ZPS
Wiesław Nowakowski Członek ZG ZPS
Zbigniew Tatara Członek ZG ZPS
Michał Żmuda Członek ZG ZPS