Główna Komisja Rewizyjna ZPS

IMIĘ I NAZWISKO                                            FUNKCJA
Ryszard Horniak Przewodniczący GKR ZPS
Stanisław Fornal Wiceprzewodniczący GKR ZPS
Renata Bakon Sekretarz GKR ZPS
Przemysław Grecki Członek GKR ZPS
Jarosław Karasiewicz Członek GKR ZPS