Honorowy Sąd Koleżeński ZPS

IMIĘ I NAZWISKO                  FUNKCJA
Eugeniusz Januła Przewodniczący HSK ZPS
Zbigniew Jeszka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego HSK ZPS
Roman Gronecki Drugi Zastępca Przewodniczącego HSK ZPS
Krzysztof Bartochowski Sekretarz HSK ZPS
Paweł Baliński Członek HSK ZPS
Zygmunt Cielebucki Członek HSK ZPS
Piotr Dombrowski Członek HSK ZPS
Jan Rycek Członek HSK ZPS