Zarząd Główny ZPS

IMIĘ I NAZWISKO                FUNKCJA
Jan Kempara Prezes  ZG ZPS
Witold Brzozowski Zastępca Prezesa ZG ZPS
Tomasz Czechowski Sekretarz Generalny ZG ZPS
Jan Łopuch Skarbnik ZG ZPS
Jarosław Chrobot Wiceprezes ZG ZPS
Zbigniew Tatara Wiceprezes ZG ZPS
Damian Abramowicz Członek ZG ZPS
Dariusz Bojsza Członek ZG ZPS
Władysław Blicharski Członek ZG ZPS
Janusz Brzeziński Członek ZG ZPS
Piotr Dziergas Członek ZG ZPS
Paulina Szczęsna Członek ZG ZPS
Michał Żmuda Członek ZG ZPS